Flammad Smågatsten

Storlek: 10 x 10 x 9 cm

Top sida flammad, övriga sidor råkilade. Portugisisk granit. 
Pris: 849 kr/m2