Murbeklädnad

En tunn naturstensplatta som används som murbeklädnad för montering på en stabil murstomme.
Kan tillverkas med flammad eller råkilad övansida.