Stolpe Bjärlöv svensk granit. Råkilade sidor

Stolpe Bjärlöv granit med alla sidor råkilade

Mått-tillverkas på beställning.

Fråga oss om offert.